Câu hỏi 95: Không có thời gian để chăm sóc cha mẹ có phải là bất hiếu không.Câu hỏi 96:Kinh Kỳ Cầu có phải là do Phật thuyết

Kinh Kỳ Cầu có phải là do Phật thuyết
Kinh Kỳ Cầu có phải là do Phật thuyết

Câu hỏi 95: Không có thời gian để chăm sóc cha mẹ có phải là bất hiếu không

Con bạch Thầy! Gia đình con có 4 người, con gần như là người lao động chính. Ngoài giờ làm con thường theo đạo tràng đi đọc Kinh nên con có ít thời gian để chăm sóc cha mẹ, chỉ thỉnh thoảng rẽ vào hỏi thăm rồi lại đi ngay. Con có tụng Kinh Vu Lan đến đoạn: “mặc cho cha mẹ đêm ngày thở than” con cảm thấy hổ thẹn với mình. Con thưa Thầy như vậy con có phải là bất hiếu không ạ. Kính mong Thầy từ bi, hoan hỷ cho con biết?

Trả Lời:

Kinh Vu lan Phật dạy chúng ta phải tu hiếu đạo, nhưng tu hiếu đạo không phải suốt ngày quanh quẩn bên cha mẹ trừ khi ốm đau, bệnh tật. Mình đi tụng Kinh cho các nhà có đại sự nhưng đâu có phải mình làm riêng cho mình, mà mình làm việc đó để hồi hướng phúc báu cho cha mẹ. Mình tu tập và hành thiện để vun bồi phúc báu cho cha mẹ là căn bản. Khi đi làm Phật sự thì các Phật tử cứ tâm tâm niệm niệm: con nguyện hồi hướng phúc lành này cho cha mẹ của con đấy là mình đang báo hiếu. Hiếu hay không không phải là ở gần mà là ở cái tâm của mình.

Câu hỏi 96:Kinh Kỳ Cầu có phải là do Phật thuyết

Con bạch Thầy! Kinh Kỳ Cầu có phải là do Phật thuyết không ạ?

Trả Lời:

Mặc dù Thầy chưa tra trong Tam Tạng Kinh điển nhưng Thầy biết Kinh Kỳ Cầu là không phải do Phật nói. Bây giờ người ta có thể sáng tác ra cả Kinh Phật như bộ Kinh rất là hay như Kinh Bát Dương nhưng không phải là Kinh Phật hay như Kinh Địa Mẫu càng không phải là Kinh Phật. Ngoại đạo họ cũng chế Kinh rồi cho vào Đạo Phật vì vậy Kinh Kỳ Cầu không phải là Kinh Phật có thể là của đạo khác

Câu hỏi 97: Hướng cửa đình làng không đúng

Con bạch Thầy! Có người nói: Đình làng chúng con quay hướng cửa không đúng, cho nên dân làng hay gặp chuyện không may, gia đình lủng củng làm quan không thăng tiến. Nhưng cũng có người nói rằng: trong Kinh Phật dạy tất cả mọi sự ở đời xảy ra với con người đều do tâm mỗi người ăn ở thiện ác. Theo như con biết người Phương Tây họ không có Đình, đền, miếu để cúng bái đâu sao họ lại giàu có, sung sướng thế. Xin Thầy giảng rõ điều này để dân làng chúng con biết làm thế nào làm ăn may mắn, gia đình hạnh phúc an vui?

Trả Lời:

Thưa các Phật tử! Đạo Phật có chia ra Y báo và Chính báo. Con người là chính báo còn cảnh là Y báo của mình. Mình là lõi còn cảnh là vỏ. Đức Phật dạy: tất cả Y báo đều theo Chánh báo, Chánh báo lại bị ảnh hưởng bởi Y Báo. Nhưng yếu tố chính phải là Chính báo, Chính báo mới là điều quyết định. Cũng giống như trong Triết học họ nói: mâu thuẫn nội tại là cái chính để thúc đẩy sự vật phát triển. Vậy Đình, Miếu… hay môi trường hoàn toàn ảnh hưởng tới Chính báo của dân làng. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy: nếu một dân tộc này thiếu phúc, ác nghiệp nhiều thì dân tộc ấy nhìn lên trời tự nhiên thấy sao chổi, thấy những hiện tượng xấu xuất hiện. Nhưng nước bên cạnh họ có phúc, tạo nhiều thiện nghiệp thì họ lại không thấy chuyện đó. Đấy là Y báo theo Chính báo. Còn Phật tử trên hỏi về hướng của Đình thì đó là về phong thủy địa lý. Nhưng đối với tinh thần Đạo Phật thì không có xem nặng chuyện đó. Chúng ta bảo đây là hướng Đông, đây là hướng Tây, nhưng Đông Tây không phải là nhất định. Ví dụ như người ở Nhật Bản nói Việt Nam là hướng Tây, nhưng người ở nước Mỹ thì lại nói Việt Nam là hướng Đông. Vì thế về hướng đối với Phật pháp không phải là vấn đề, nó chỉ là tương đối. Vậy việc đặt hướng của Đình làng không đặt nặng phải hướng này, hướng kia mà Phật đặt nặng là ở phúc của mình. Có phúc thì ít họa, bạc phúc thì có họa. Lẽ phúc họa ở đời xưa nay vẫn thế, người có phúc thì họ làm việc ấy tốt, vô phúc thì làm việc ấy thành xấu. Không phải do hướng Đình mà mình lủng củng, làm ăn không may. Mà cái Đình phải là nơi trung tâm văn hóa, xây dựng nếp sống đạo đức tốt đẹp cho dân làng thì cái Đình đó sinh phúc lành, mọi người sẽ được hạnh phúc.

Rate this post

Originally posted 2017-10-09 10:19:51.

Add Comment