Cây hương thờ ngoài trời đã giải rồi thì có thể phá bỏ được không? Nếu được thì có cần làm lễ?

Câu hỏi 8: Sau khi chết mà nóng trên đỉnh đầu thì có được vãng sinh Cực lạc không?

Con bạch thầy! Con đi trợ niệm thấy các ban trợ niệm họ nói rằng người sau khi chết mà nóng trên đỉnh đầu như thế là họ được vãng sinh Cực lạc. Vậy có đúng không ạ?

Trả Lời:

Thoại tướng mà nóng đỉnh đầu mà khẳng định vãng sinh Tây phương thì không chắc, nhưng có thể nói người đó không bị đoạ thôi. Bây giờ nhiều người còn làm theo phương pháp vật lý để mấy ngọn nến trên đầu, đá lạnh ở dưới chân như thế làm sao mà vãng sinh. Bây giờ muốn làm nóng đầu thì cho chân và bụng vào nước đá thì chắc là nóng đầu rồi, như vậy cũng là nóng đầu nhưng chưa chắc đã vãng sinh. Mà cái hay nhất là chúng ta xem lúc đấy người sống có thanh tịnh hay không khi chết họ an lạc không. Tướng mà khi chết tay chân co quắy, hoảng loạn người đó chắc chắn là đoạ. Còn khi chết họ nhẹ nhàng, không luyến ái một ai thì người đó không bị đoạ. Còn vãng sinh còn nhiều cái khác nữa.

Câu hỏi 9: Giải cây hương

Con bạch thầy! Nhà con có một cây hương trước cửa đã giải đi nhưng chẳng ai dám phá. Bây giờ muốn phá con có phải làm lễ nữa không ạ?

Trả Lời:

Ngày xưa chúng ta đã thờ nay muốn phá thì cũng nên có cái lễ. Vì bình thường cái gì chúng ta đã phụng thờ thì cũng có những vị họ chấp vào đấy. Cho dù một cục đất mà mình thờ thì một, hai năm sau cũng có vong nó chấp nó ghá vào đó, để nó nhận sự cúng thí. Hay là cái cây mình muốn chặt cũng phải khấn, nhất là cây to có những vị thần, quỷ thần lớn trú ngụ ở đấy. Chúng ta thắp nén hương, hay ra đấy nói cho chúng tôi xin cây này, để chúng tôi có việc. Nếu có vị thần nào ở đây xin đi chỗ khác, sau đó chúng ta mới chặt.

Câu hỏi 10: Nguyên nhân thân thể người sau khi trợ niệm mềm ra

Con bạch thầy! Nguyên nhân nào là cho thân thể người chết từ đầu bị cứng nhưng sau khi trợ niệm lại mềm ra?

Trả Lời:

Thứ nhất là thân thể chúng ta được cấu tạo từ tứ đại (địa, thuỷ, phong, hoả). Khi tứ đại tan hoại, đặc biệt là hoả đại phân rã thì hơi ấm của thân thể sẽ mất, thân thể sẽ lạnh. Thứ hai là khi thần thức thoát ra cũng mang theo nhiệt năng đi làm cho thân thể cũng lạnh. Cái gì nóng thì mềm, lạnh thì nóng. Cho nên cái chuyện nóng hay lạnh cứng hay mềm là thuộc về vật lý. Khi trợ niệm nó lại mềm ra mặc dù trước nó cứng. Đó chính là sự màu nhiệm của Phật pháp, có sự gia trì năng lực của chư Phật, chư thiên và của đại chúng nhất tâm. Hay đó chính là các oan gia trái chủ họ buông tha, không đòi nợ nữa.

Rate this post

Add Comment