Có phải quy y Tam Bảo thì sẽ khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ?

Câu hỏi 12: Có phải quy y là được sống không ạ?

Con bạch thầy! con thấy một số người khi họ hấp hối họ đi quy y Tam bảo, quy xong thì họ được khoẻ mạnh sống giai như ông Lương Văn Hiền. Vởy có phải quy y là được sống không ạ? Nếu là được sống sao có những người khi quy y xong một hai ngày sau là họ chết. Nếu là không sao có người lại được sống ạ?

Trả Lời:

Thầy chưa từng nói là quy y xong là được sống hay quy y xong là chết. Mà thầy nói quy y Tam bảo là tăng phước tiêu nghiệp. Đây là điều chắc chắn. Còn việc sống chết nghĩa là: cái người thọ mệnh của người ta còn mà phước của người ta mỏng cũng có thể chết. Thọ mệnh còn là do cái báo của đời trước còn nhưng phước hết, phước mỏng thì cũng chết. Ví dụ thọ mệnh như cái bấc đèn, cái bấc ngắn hay dài tuỳ theo phúc báu của mình tiền kiếp. Còn cái dầu đèn là phúc, ngọn lửa cháy được là phải nhờ bấc và dầu. Cái sống của chúng ta y hệt như ngọn lửa của cái đèn này. Ngọn lửa cháy lâu hay ít là nhờ vào cái bấc ngắn hay dài, hết bấc thì tắt mà hết dầu thì cũng tắt, thứ ba là bóng đèn vỡ gió thổi là tắt. Cái bấc nó là sẵn rồi khó thay đổi vì đây là tiền nghiệp của mình, nhưng có cái khác là dầu và bóng đèn. Kiếp này chăm tu, chăm làm phước, chăm sám hối thì giống như mình đổ thật đầy dầu, mặc dù bấc còn một đốt nhưng lúc nào cũng đầy ngập dầu thì bấc vẫn cháy không tắt. Ví dụ như ông Lương Văn Hiền tuổi thọ ông còn, bấc còn dài nhưng phước ông kém sau khi ông quy y Tam bảo phước ông tăng lên giống như đổ thêm dầu. Bấc hết dầu hết chắc chắn sẽ tắt, bấc còn dầu hết cũng tắt, dầu còn bấc còn bóng đèn vỡ cũng dễ tắt. Những người không chịu giữ giới, phá giới uống rượu say sưa, đi đường đánh võng đua xe đấy chính là tự mình phá bóng đèn của mình. Vậy chúng ta muốn giữ ngọn lửa này thì phải giữ cả, giữ bóng cho nó bền, dầu chăm đổ, bấc phải giữ. Nếu mà hết dầu thì vặn bấc lên đốn thị một lúc thì sẽ cháy hết bấc ngay. Quy y đều tăng phước đối với những người mạng hết phước đó trợ giúp họ ra đi nhẹ nhàng. Giống như chú bé người hầu trong phẩm Đao Lợi sau khi chết được tái sinh vào trong cung vua mặc dù chú chết trẻ. Chú ấy quy y Tam bảo hằng ngày chú tụng kinh niệm Phật, trung thành với vua chính nhờ phước đó chú thoát khỏi kiếp người hầu tái sinh được làm vua. Vậy cái chết đó đâu phải hết phước, đừng nghĩ chết là hết phước. Cái phước họ làm sẽ được hưởng trong kiếp sau. Quy y Tam bảo rồi sống thêm cũng quý mà chết sớm cũng quý.

Add Comment