Con người phải luôn răn mình chớ tham lam lợi dụng Phật pháp kiếm tiền

[unable to retrieve full-text content] Kiếm tiền từ Phật Pháp, báng bổ Thần Phật là thể hiện của sự kém hiểu biết, nông cạn, lòng tham vô đáy. Kết cục nhận được sẽ chẳng mấy tốt đẹp.

Add Comment