Đoán biết người có vận mệnh tốt hay xấu chỉ cần nghe lời nói

[unable to retrieve full-text content] Lời do tâm sinh, một người có tâm tính như thế nào thì chắc chắn sẽ nói ra những lời như thế. Người có lòng bao dung sẽ nói ra những lời nhẹ nhàng, hòa ái. Người trong tâm đầy oán hận sẽ nói ra những lời lẽ hung hăng.

Add Comment