Khi người thân mất, người nhà có nên cho gạo, muối, vàng, bạc, tiền, bộ tam cúc, lá đào vào trong áo quan?

Câu hỏi 34 : Thờ Phật Di Đà hay Phật Thích Ca

Con bạch Thầy! Con tu Phật được biết việc vãng sinh là vô cùng quan trọng, con muốn thỉnh tượng Phật Di Đà về thờ nhưng trước con đã thờ Phật Thích Ca. Vậy bây giờ con phải làm sao ạ?

Trả Lời:

Phật tử chung ta hay bị chấp mắc chỗ này, như trong Kinh Phật nói Phật Phật tâm đồng, mười phương chư Phật đều như nhau. Đức Thích Ca tán thán Phật Di Đà là để chúng ta tu tâm cho được chuyên nhất, tâm chúng ta hay miên man nên Phật nói như vậy, chứ không phải là ngài khen Phật Di Đà hơn các Phật khác.

Nếu Phật tử ở nhà vì điều kiện bàn thờ không thể thờ thêm tượng hoặc ảnh Phật Di Đà thì cũng không sao. Phật tử cứ thờ Phật Thích Ca mà niệm Phật Di Đà. Hay là thờ Bồ tát Quan Âm cũng vậy. Khi đủ công đức thì Phật tử cũng sẽ về được với Phật Di Đà

Câu hỏi 35: Có nên cho gạo, muối, vàng, bạc, tiền, bộ tam cúc, lá đào vào trong áo quan

Con bạch Thầy! Người mất có nên cho gạo, muối, vàng, bạc, tiền, bộ tam cúc, lá đào vào trong áo quan không ạ?

Trả Lời:

Đấy là tục lệ của người xưa, người ta lo cho người mất sang thế giới bên kia không có gì để tiêu. Xét về chính lý thì tục lệ này không đúng. Người khi chết rồi không thể sử dụng những thứ đó. Nhưng xét góc đọ khác thì đó là biểu hiện tình cảm thì cũng có thể chấp nhận được.

Nhưng những ai đã là Phật tử thì không nên làm như vậy, những thứ đó chúng ta nên để lại làm từ thiện, cúng dường hồi hướng phước cho vong linh thì tốt hơn nhiều. Còn cho lá đào vào áo quan thì cũng có một số tác dụng như là làm giảm mùi hôi từ thi thể… Hay là nải chuối xanh, lá xoan.. cũng có tác dụng như thế. Các Phật tử hiểu được như thế rồi thì nên làm như vậy.

Câu hỏi 36: Giữ giới sát tại gia

Con bạch Thầy! Con là Phật tử tại gia đã thọ 5 giới của Phật, nhưng vì gia duyên nên con phải băm thịt chúng sinh. Vậy con có phạm giới không ạ?

Trả Lời:

Nếu Phật tử băm thịt chúng sinh mà chúng sinh đó đã chết thì không phạm giới. Phật tử nên mua những con cá, tôm, cua chết mà bán chứ không nên trực tiếp sát sinh để tránh quả báo sau này.

Add Comment