Làm người, tỏ ra khờ khạo một chút mới là hạnh phúc

[unable to retrieve full-text content] Làm người càng không tranh giành mới được xem là một loại trí tuệ, là một loại từ bi, buông tha cho chính mình. Làm người, ngốc một chút thì mới không thiệt thòi được.

Add Comment