Lời phật dạy: Tiền tài, của cải có thực sự quan trọng!

Kinh nghiệm qua nhiều thế hệ và lịch sử cho thấy, tiền bạc không phải là yếu tố quyết định để mang đến sự hạnh phúc thật sự cho nhiều người. Nhưng đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, có thể thay đổi tình thế. Có một số người cho rằng tiền bạc không mua được hạnh phúc, tiền bạc dồi dào có thể giúp cho đời sống vật chất được thêm sung túc, đầy đủ, giảm bớt được bệnh tật.

Trong đời sống của một người khi đến với thế gian này bằng hai bàn tay trắng đến khi nhắm mắt xuôi tay không mang được gì theo? Chẳng 1 ai có thể mang theo tài sản sự nghiệp của mình đã khổ công xây dựng 1 đời.

Con người dùng tuổi trẻ kiếm tiền và bất chấp mọi việc làm để kiếm tiền mà tiền lại không thể mua được tuổi trẻ.

Khi ta đã hiểu và tin sâu nhân quả rồi thì ta sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn về tiền bạc, chúng ta sẽ biết cách quản lý tiền bạc làm sao để cho tốt hơn mà vuông tròn cho bản thân, gia đình và xã hội. Mục đích cuối cùng của đời sống chúng ta không phải chính yếu là có nhiều tiền, mà ta phải biết sử dụng đồng tiền đó ra sao?

Tiền bạc của cải nếu ta không biết sử dụng đúng mục đích thì trở thành rắn độc, có ngày nó sẽ quay lại cắn ta. Mục đích của sự sống không phải giàu có, nhiều tiền của mới là hạnh phúc, mà chúng ta phải biết bằng lòng với hiện tại, muốn ít biết đủ là đạo lý chân thật luôn giúp cho ta không rơi vào bế tắc.

Ta dùng tính mạng để kiếm tiền nhưng tiền thì lại không mua được mạng sống của chúng ta vì ai ai cũng đến lúc già rồi sẽ phải chết. Có những người sử dụng niềm phúc hạnh trao đổi lấy tiền nhưng tiền không thể mua được niềm phúc hạnh đó. Nó chỉ có thể làm mãn nguyện nhu cầu của người đó. Có người thì lại sử dụng thời gian để kiếm tiền nhưng tiếc là tiền làm sao có thể đổi lại được thời gian vì thời gian là vô hạn và nó cứ trôi đi mãi.

Bạn nên biết rằng, tiền bạc chính là người đầy tớ trung thành khi ta biết làm chủ bản thân trong việc chi tiêu sao cho phù hợp. Mục đích của cuộc sống không phải giàu có, nhiều tiền của mới là hạnh phúc, mà chúng ta phải biết bằng lòng với hiện tại và sẵn sàng san sẻ, giúp đỡ khi gặp người khó khăn, bất hạnh.

Cuốn sách có thể mua được bằng tiền và đổi lại nó không mua được sự hiểu biết và kiến thức. Sắc đẹp có thể mua được bằng tiền nhưng tuổi thanh xuân không thể kéo dài mãi bằng tiền. Nhiều loại thuốc quý thì tiền có thể mua được nhưng sức khỏe không thể mua được bằng tiền. Tiền mua được 1 chiếc giường nhưng đổi lại không thể nào mua được một giấc ngủ đẹp.

Rate this post

Originally posted 2017-10-11 04:19:05.

Add Comment