Muốn có vận mệnh tốt, hãy sửa lại ngay cách nói chuyện của mình

[unable to retrieve full-text content] Muốn có vận mệnh tốt, trước hết lời ăn tiếng nói phải chuẩn mực, tấm lòng phải thiện lương.

Add Comment