Phật chỉ ra nhân duyên kiếp trước của 10 loại người, bạn thuộc loại nào?

[unable to retrieve full-text content] Đức Phật cho rằng, vạn vật trong trời đất đều có nhân duyên từ kiếp trước, bởi thế mới có nhân quả luân hồi theo số kiếp. Bạn có biết kiếp trước của 10 loại người là gì không?

Add Comment