Số Và Nghiệp ( Vấn Đáp ) – Thầy Thích Pháp Hòa ( Chuyến Hoằng Pháp Châu Âu 18.6.2017 )

Rate this post

One thought on “Số Và Nghiệp ( Vấn Đáp ) – Thầy Thích Pháp Hòa ( Chuyến Hoằng Pháp Châu Âu 18.6.2017 )

  1. Nhâm Thị Quý

    - Edit Reply

    Trưa nào con cũng nghe kinh Thầy giảng, lòng con thấy nhẹ nhõm va thấm những lời Thầy giàng, Con cảm ơn Thầy kinh chúc chúc thầy luôn an lạc

Add Comment