Sư Thích Thanh Toàn xả giới, hoàn tục: 13 phẩm hạnh chân tu là gì?

[unable to retrieve full-text content] (Kiến Thức) – Từ những sai phạm khuyết điểm nghiêm trọng của Đại đức Thích Thanh Toàn đến mức phải xả giới hoàn tục, nhiều người cho rằng, nguyên nhân do đại đức này không giữ được phẩm hạnh của một vị chân tu. Vậy phẩm hạnh chân tu là thế nào?

Add Comment