Thăm đền thờ Tô Hiến Thành nổi tiếng Sầm Sơn

Nằm trên núi Trường Lệ, đền thờ Tô Hiến Thành là một ngôi đền cổ nổi tiếng của thị xã Sầm Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung. Đền còn có tên gọi là Đền Đệ Nhị hay đền Trung, là một ngôi đền trong hệ thống ba đền của làng Núi hay Sầm Thôn (Đền Độc Cước là đền Thượng, đền Đệ Nhất; Đền Hoàng Minh Tự là đền Đệ Tam hay đền Hạ). Tương truyền ngôi đền đã có lịch sử trên 800 năm, là nơi thờ Tô Hiến Thành – quan đại thần phụ chính nhà Lý dưới hai triều vua Lý Anh Tông và Lý Cao Tông. Ông là viên quan văn võ song toàn, nổi tiếng là công minh chính trực, được vua phong tước vương mặc dù không phải tôn thất nhà Lý. Trải qua các thăng trầm lịch sử, ngôi đền đã trải qua nhiều lần trùng tu và xây mới. Hiện tại ngôi đền có cấu trúc hình chữ Đinh, gồm 3 cung: Bái đường, Trung đường và Hậu cung. Bái đường có ba gian thờ cộng đồng các quan, là nơi tổ chức các thể thức tế lễ vào ngày lễ hội, giỗ Ngài… Trung đường có gian, là nơi đặt khám thờ và tượng ngài Tô Hiến Thành. Hậu cung đặt khám thánh vị, sắc phong. Khuôn viên đền rộng rãi, có nhiều cây xanh che bóng. Nét cổ kính, rêu phong của ngôi đền. Đây là một trong những ngôi đền thiêng nổi tiếng trong vùng về sự linh nghiệm. Đền Tô Hiến Thành đã được xếp hạng di tích quốc gia cùng với cụm di tích lịch sử văn hoá và danh thắng núi Trường Lệ gồm đền Độc Cước, đền Cô Tô Hiến Thành, đền Cô Tiên và Hòn Trống Mái.

Bài gốc:http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/tham-den-tho-to-hien-thanh-noi-tieng-sam-son-826982.html

Rate this post

Originally posted 2017-03-14 20:14:24.

Add Comment