Vấn đáp phật pháp Thầy Thích Nhất Hạnh về việc người Đồng Tính

https://www.youtube.com/watch?v=vkSVQ7xH9Gc

Rate this post

Add Comment